O vaši firmě se bude vědět

S čím vám můžeme pomoci

TV/Rádio

Televizní a rozhlasové kampaně patří k nejefektivnějším kanálům. Připravíme vám efektivní mediaplán na vaši cílovou skupinu.

Eventy

Spolupracujeme s největšími festivaly v ČR a máme s propagací na místě bohaté zkušenosti. Vaše firma bude lidi bavit.

Sportovní Marketing

Partnerství s Českými reprezentacemi ve fotbalu, hokeji, basketbalu, florbalu a všemi ostatními? To je spousta výhod i plnění nejen v TV.

Další služby

Online, Billboardy, tisk, guerilla marketing, sampling a další formy propagace skvěle doplní váš mediální mix a můžete se těšit na boostování vašeho brandu.