});

Cesta k úspěchu – Rebranding a nové webové stránky pro Move To Delivery

Lukáš Haubelt | 30. 6. 2024
Cesta k úspěchu - Rebranding a nové webové stránky pro Move To Delivery

Moderní doručovací řešení Move To Delivery zajišťuje od roku 2020 doručování potravin, zásilek i zboží. Zásilky doručují i několik minut od objednání. Do světa Move To Delivery jsme vstoupili s výzvou vytvořit nejen novou vizuální identitu, ale také přehledné a atraktivní webové a náborové stránky. Proces probíhal formou výběrového řízení, ve kterém jsme díky naším návrhům a kreativnímu přístupu odstartovali dlouhodobou spolupráci s touto ambiciózní společností.

Naší misí bylo nejen odlišit Move To Delivery od konkurence v oboru Last Mile Delivery, ale také vytvořit image, která bude zcela unikátní a zapamatovatelná. Zaměřili jsme se na barevné schéma, nový font i sjednocení celé značky. Cílem bylo dodat značce novou energii a dynamiku.

Barevné schéma:

Klíčovým prvkem v naší strategii bylo vytvoření unikátní barevné identity. Pro Move To Delivery jsme vybrali kontrastní fialovou, která byla výsledkem pečlivého výběru z několika odstínů. Po důkladné analýze barev používaných konkurenčními last mile firmami V České republice jsme usoudili, že fialová se výrazně odlišuje od ostatních a poskytuje značce dynamiku potřebnou k vyniknutí v oboru. 

 

Výběr fontu byl rovněž strategický. S ohledem na to, že cílem projektu bylo přilákat nové kurýry a obchodní partnery, zvolili jsme kulaté bezpatkové písmo Quicksand. Toto písmo podporuje „friendly“ image značky, což je klíčovým aspektem pro náborové webové stránky. Snadná čitelnost a moderní vzhled fontu Quicksand dělají z webových stránek přívětivé místo jak pro potenciální zákazníky, tak pro budoucí zaměstnance.

 

Design a UX:

Při tvorbě loga jsme se inspirovali jasným směrem firmy – cestou z bodu A do bodu B. Piktogram vložený místo prvního písmena „o“ symbolizuje tuto cestu, která může reprezentovat určitý cyklus a nekonečnost. Po odsouhlasení návrhu jsme přešli k tvorbě webových stránek, kde jsme drželi stejné barvy a font, a zdůraznili přátelský a moderní dojem, přitahující nejen klienty, ale také potenciální kurýry. Během procesu jsme spolupracovali s externími specialisty na UX.

Hledání nových kurýrů a B2B partnerů bylo prioritou. Web byl navržen tak, aby rychle a přehledně zaujal návštěvníky a zajistil, že zájemci o pracovní příležitosti mohou snadno najít informace a vyplnit formuláře. Vzhledem k důležitosti mobilního prostředí jsme zajistili, že web je plně responzivní a přizpůsobený pro všechna zařízení.

Závěr: 

S Move To Delivery jsme nezůstali pouze u webových stránek a loga. Další přípravy zahrnovaly polepy aut, návrhy firemního textilu, vizitek, ikon, PPC kampaní a dalších marketingových nástrojů. Naše spolupráce s touto dynamickou firmou nám umožnila podpořit a rozvinout celou značku Move To Delivery napříč různými kanály a komunikačními prostředky.